ÖTK VP

Östergötlands Taxklubbs Vandringspris

Bestämmelser för Östergötlands Taxklubbs Vandringspris


Uppsatt pris

Priset är uppsatt under 50-årsjubileet 2004-06-19 och består av en tenntallrik.

Berättigade

Samtliga hundar som under provåret startar på Östergötlands DK.s drevprov.

Regler

För inteckning i priset krävs minst 1.a pris på hjort samt lägst 4p i delmomenten samarbete och lydnad.


Vid poängberäkning skall SDK.s tabell för Drever SM användas.

Vandringspriset erövras efter tre inteckningar av samma hund.


Jury

Juryn skall bestå av Östergötlands DK.s styrelse.

Gravering av priset

Ombesörjes av Östergötlands DK. Endast hundens namn och registreringsnummer skall graveras.

Utdelning av vandringspriset

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs Årsmötesfest.


Östergötlands DK

Styrelsen

unsplash