Linköpingsprovet-22

Linköpingsprovet-22

Linköping

AKILLESSE41032/2020 H eSEJCHSEVCHSEUCHBergmossens Qubik SE42548/2015 uJViltstigens Flisa SE48263/2017 Äg: Peter Norberg, Finspång.
11/11. Domare: Bengt Mellström. Släpp1. Söker ut dåligt oftast ca 70m, utan upptag. Kopplas för byte av område. Släpp2. Får slag som leder till upptag. Efter ett par min går det på långskjuts o ur hörhåll. Vid ny kontakt mkt glest skall under större delen av drevet. Släpp3. Upptag som går på långskjuts. Mkt glest mellan skallen. Drevdjuren avspårade på grusväg. Rå 47(21), Hj 68(20)
EP: 1(1) - 3 - 4 - 2 - 3 - 1 - 1(1) - 2 - 2 = 19 DFK: 5 SFK: 20 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 3 Rå


DAXENSE48209/2017 H eJTrumslagarboställets Zack SE40889/2013 uJFallaskogens Uva SE32678/2012 Äg: Elias Axfors, Ydre.
13/11. Domare: Bo Örjestam. För dagen två drev varav ett till full tid. Drev som går i normala bukter med hunden 1-2 min, efter. I släpp 1 blåses hunden in på fullt drev 450m bort. I släpp 2 bryter hunden själv och återvänder till föraren. Rå synliga vid flera tillfällen i bägge dreven. Rå 93, Rå 67
EP: 2 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 5 = 32 DFK: 7 SFK: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå


DUVHÖKENS QUBIKSE34462/2020 H eSEJCHSEVCHNOJ(D)CHSilverkällans Brasse SE24078/2015 uJNORDV-15SEUCHFallaskogens Elsa SE20705/2014 Äg: Alex Boman, Norrköping.
13/11. Domare: Bo Skymnevik. Trevlig hund som får svårigheter under första släppet. Väcker och söker utan att resa något djur. Något ostrukturerat sökarbete. Släpp två liknar mycket släpp ett men här reser han rå efter efter en stunds slagarbete. Rå synligt på ett större hygge. Drevet blir dock kort utan påtagliga svårigheter. Hunden får ett långt tapp men reser rå igen som han jagar ca en halvtimme, men här blir det åter igen ett längre tappt. Reser åter rå som jagas ca 30 min. Här kallas hunden in, synlig, på ca 50 m. Dock under drev. Disponibel tid 180 min från släpp hade inte räckt till ett första pris. Släpp tre liknar inget vi sett under dagen. Hunden springer rakt in i rå varför slag och jakt inträffar under samma minut. Det här drevet går till full tid utan noterbara tappt. Rå synligt vid flera tillfällen då jag kunde bedöma drevskallet. Ett bra skall som tyvärr ej nyaseras oavsett avstånd till drevdjur. Skallet monotont och hörbarheten blir inget extra. Hunden kallas på 170 m under drev utom synhåll. Rå 74(89), Rå 92
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 2 - 3 - 4 = 30 DFK: 5.5 SFK: 85 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå


HAGASKALLETS ABBIESE32821/2017 T eSEJCHSEUCHAckers Sniff SE17669/2014 uSEUCHSEJCHDoverdalens Yndra SE58538/2013 Äg: Mikael Hidsjö, Gullringen.
13/11. Domare: Lukas Karlsson. Hunden släpps och reser en dov som hon driver till ett 1a pris utan noterbar tappt. Kallas in vid fullt drev inom synhåll. Släpper om hunden på nytt ställe och hon vill inte söka ut håller sig inom synhåll men efter att vi gått en bit så reser hon en älg som hon släpper ganska snart och kommer tillbaka. Går med henne ett bra tag till men hon vill inte söka ut går iväg på slag några gånger men resulterat inte i något upptag. Hj 143
EP: 1(1) - 1 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 = 28 DFK: 7.6 SFK: 83 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Hj


HAGASKALLETS CENTASE26973/2020 T eJSEUCHDrever Tassens Walle SE20521/2018 uJSEUCHHagaskallets Abbie SE32821/2017 Äg: Mikael Hidsjö, Gullringen.
16/11. Domare: Peter Karlsson. Drev 1 Släpper och upptag kommer med en gång driver bra tills det går in i vassen vid en sjö där får hon tappt, hon hittar djuret och driver en bukt till men djuret går in i vassen igen och hon får tappt, hon hittar det även denna gången och driver det en bukt till. Rå avspårat på lerig väg. Drev 2 Upptag på rå som hon driver mycket bra i flera bukter, rå buktar mycket bra till fulltid utan några noterbara tappter. rå synligt. Drev 3 Tar upp rå som buktar mycket bra tills prov dagen är slut. rå synligt. Rå 62(28), Rå 132, Rå 62
EP: 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 5 - 2 - 2 = 32 DFK: 8 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå


HAGASKALLETS DOLLYSE45184/2020 T eSEJCHSEUCHSönnarebys Carl Evert SE40701/2015 uSEUCHSEJCHDoverdalens Yndra SE58538/2013 Äg: Mikael Hidsjö, Gullringen.
11/11. Domare: Lars Nilsson. Tiken söker ut cirka 100 m får slag som hon jobbar metodist på, hon väcker en hel del till upptaget kommer, driver nu med tätt och bra skall i trånga bukter med några små tappter som ej är noterbara, drevet sträcker ut lite efter halva tiden men börjar bukta straxt där på, driver bra till full tid, lägger av och återkommer till hundföraren. RÅ av spårat på lerig väg . Släpp två söker åter ut men får ganska snart slag som hon jobbar på med en hel del väckskall, är mycket spår noga, ett lugnt upptag kommer, buktar nu mycket bra i trånga bukter, Get, Kid synliga efter 20 min med tiken 4 min efter, drevet sträcker ut lite efter mötet med domare och hundförare, men buktar trångt snart igen, vi närmar oss drevet, vid full tid väljer hundföraren att kalla in tiken på fult drev, tiken bryter och kommer till hundföraren och domare, och provet avslutas 1+1 RÅ . En lugn och harmonisk tik som är mycket spår noga. Rå 92, Rå 101
EP: 2 - 4 - 2 - 5 - 3 - 4 - 4 - 5 - 5 = 34 DFK: 5 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå


HALLSTAFORSENS YZTER VIIISE30145/2017 H eJSEUCHVättervindens Stisse S58749/2009 uJSEUCHHallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Robert Svensson, Rimforsa.
16/11. Domare: Magnus Petersson. Släpp1. Efter ett trångt sök går hunden på rå som buktar mkt bra. Sträcker sedan ut varvid hunden förtjänstfullt lägger av o återkommer. Rå synligt i drevet. Släpp2. Trångt sök men tar upp rå som buktar mkt trångt till full tid. Sträcker då ut ngt o kopplas på löpan. Rå avspårat. En hund som med sitt lugna drevsätt får djuren att bukta fint. Rå 91, Rå 122
EP: 2(1) - 2 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 2 = 32 DFK: 6.5 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå


HALLSTAFORSENS ZACKO VIIISE30146/2017 H eJSEUCHVättervindens Stisse S58749/2009 uJSEUCHHallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Lucas , Gullringen .
12/11. Domare: Jörgen Damm. Hunden har under dagen två drev på RÅ där båda går till full tid, varav det första i fyra repriser. Han har ett utmärkt drevsätt som får drevdjuren att bukta mycket bra. Inkallad på båda dreven utom synhåll av föraren. Rå 104(28), Rå 91
EP: 2(1) - 3 - 5 - 4 - 5 - 3 - 4 - 2 - 3 = 31 DFK: 7 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå


RIVER RACE ELLASE38929/2019 T eJTorpmyrens Viggo SE29912/2016 uJRiver Race Blanca SE20959/2017 Äg: ROBIN Nylén , Kisa.
15/11. Domare: Örjan Käll. Släpp 1 hunden får slag omgående med ett snabbt upptag djuret buktar inget utan går rakt fram hunden släpper efter 20 min och går snabbt tillbaka ca 600m till hundföraren Rå avspårat på löpa. Släpp 2 hunden söker ut bra gör cirklar om oss men får tyvärr inga slag så upptag uteblir hundföraren kopplar hund, släpp 3 vi har bytt område hunden söker ut i bra fart får slag och upptag kommer ganska fort, ett Rå som i början buktar stort för att senare under drevet bukta väldigt trångt, Hunden driver Rå i 91min utan noterbara tappter, ensamt rå synligt efter 70min. Hundföraren blåser in hunden på full jakt utom synhåll på ca 170m. Släpp 4 hunden börjar bli trött hon söker ut fortfarande men med lägre fart blir inget upptag hunden kopplas. Rå 20, Rå 91
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 = 31 DFK: 6.2 SFK: 95 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå


SILVERKÄLLANS CINDYSE37258/2016 T eSEVCHSEUCHSEJCHNOJCHNOUCHNillas Castor Cliff S51743/2009 uSEUCHSEJCHSEVCHRiver Race Scilla SE26762/2011 Äg: Denny Andersson, Vi gåket.
15/11. Domare: Mats Gustafsson. Snabbt upptag på hjort som går ur hörhåll men kontakten återfås och drevet kan följas till full tid och hunden kopplas under lugna former på löpan. Nytt släpp och ett kort drev på okänt som hunden släpper. Nytt släpp och upptag på Rå buktar i en timme, sträcker sedan ut och hunden bryter och går sin egen löpa tillbaka och kopplas. Ett fjärde släpp utan upptag hunden trött o nöjd för dagen och provets avslutas, Hj 98(30), Okänt 5, Rå 65
EP: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 = 29 DFK: 7.5 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hj, 2 Rå


SILVERKÄLLANS FLICKASE23445/2021 T eSEJCHSEUCHNystugugårdens Tarro SE52998/2010 uJSilverkällans Dolly SE21414/2017 Äg: Patric Pettersson och Jenny Müllner, Rimforsa.
17/11. Domare: Jens Högberg. Första drevet avbröt tiken då rået som sågs i upptaget gick på sträck. Släppte utan koppling o jagade 54 min då det tog stopp i ett väldigt blött kärr. Släppt igen efter egen återgång o jagar då ett rå som hon ligger 30 sec efter. Jagar då 68 min o fastnar i samma kärr fast vi flyttat oss. Släpper igen efter förflyttning från löparna o kärret. Nytt upptag som går i 47 min o slutar samma kärr. Då blir hon kvar där och vi får skjuts till bilen o återgår. Husse går mot tiken och blåser in henne på påbörjad återgång på 300 m Rå 35, Rå 54, Rå 68, Rå 47
EP: 3 - 4 - 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 = 33 DFK: 6 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Rå, 3 Rå


SILVERKÄLLANS STOJJASE22395/2020 T eSEJCHSEUCHAckers Sniff SE17669/2014 uJSilverkällans Cindy SE37258/2016 Äg: Mattias Asklöf Bjärkeryd söder gård 59039 Kisa, Kisa.
16/11. Domare: Nils-erik Nilsson. Tiken har ett prisvärt drev under dagen, Rå passerar domarlaget med tiken 2 min efter. Vid några tillfällen under provdagen "fastnar" tiken i G:a nattslag och rotar utan att lyckas resa drevdjur. Rådrevet har ett antal ej noterbara tappter men tiken har ett hackigt drev utan riktigt bra tryck. Rå 100
EP: 3 - 2 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 = 27 DFK: 7.5 SFK: 90 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå


SKOTTATORPETS LEJJASE19081/2019 T eSEJCHBergmossens Oryx SE22492/2014 uJFriljusets Bea Ii SE43687/2012 Äg: Axel Mattias Asklöf, Kisa.
13/11. Domare: Håkan Hedekäll. Drev 1. Får slag av hare direkt vid släpp. Arbetar bara med effektiva ringningar vilket ger ett tidigt upptag. Driver haren i 3 repriser, får en längre tappt och uppsöker föraren som kopplar. Drev 2. Söker ut i rejäla turer finner slag och reser rå. Driver detta i 2 repriser till full tid. Har en tappt när hon ska passera en å men löser detta själv. Inkallas under fullt drev från 360 m utom synhåll, tiken släpper och uppsöker domarlaget. Drev 3. Söker ut mycket bra och reser rå. Jakten går i mycket trånga bukter och efter ca 25 min passerar drevdjuret ett kid domarlaget vid flera tillfällen. Efter en timma får tiken en längre tappt och där efter går drevet i betydligt större bukter för att till slut gå ur området, tiken släpper och uppsöker föraren och provet avslutas. En mycket duktig tik med ett flertonigt klangfullt skall. Hare 52(14), Rå 97(8), Rå 80
EP: 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 5 - 5 = 39 DFK: 7 DFT: 7 SFK: 120 SFT: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå, 3 Hare


SVANSTIPPENS AKKISE36963/2019 T eSEJCHFriljusets Bellmann SE43688/2012 uJDoverdalens Önja SE57611/2016 Äg: Robin Allard, Finspång.
16/11. Domare: Owe Andersson. Släpp1. Upptag på okänt drevet drar rakt ut hunden tystnar men dröjer sig kvar ett tag sedan kommer hon till oss och kopplas. Släpp2. Upptag på rå som buktar trångt i början drar sedan ut en bit och buktar rået går ner i blötmark då tiken får problem och kommer inte i kontakt med drev djuret hon avbryter och kommer till oss rå avspårat. Släpp3. Upptag på get och kid som buktar väldigt trångt i början drar ut en bit går sedan i två bukter runt oss på ca trehundra meter vi ser kid med tiken två min efter båda gångerna kiden väntar in tiken flera gånger drar sedan rakt ut och buktar på ett nytt område då vi har full tid så går hundföraren in och kopplar. Tiken har ett väldigt tätt skall även dubbel skall förekommer Okänt 25, Rå 61, Rå 140
EP: 2(1) - 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 3 - 2 = 30 DFK: 8 SFK: 150 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

unsplash