ÖBK VP

Östergötlands Beagelklubbs Vandringspris

Bestämmelser för Beagleklubbens

vandringspris till bästa rådjurshund

 

 

 

Uppsatt pris                 

Priset är uppsatt 2004-06-19 och består av en tenntallrik med rådjursmotiv.

Startberättigade           

Drevrar vars ägare är medlemmar i Östergötlands DK.

Regler

Priset tilldelas Östergötlands DK:s bästa rådjurshund.

Endast drevprov arrangerade av ÖDK räknas. Den drever som under året uppnått det bästa provresultatet erhåller inteckning i priset.

SDK:s poängberäkningstabell skall användas.

Vandringspriset erövras efter tre inteckningar av samma hund.

Jury

Juryn skall bestå av Östergötlands DK:s styrelse.

Graveringav priset       

Ombesörjes av Östergötlands DK. Hundens- och ägarens namn skall graveras.

Utdelning av vandringspriset                 

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmöte.

Övrigt                          

Priset börjar vandra fr.om 2004-10-01

Östergötland  2004-10-21

Styrelsen

unsplash