Januariprovet-18

Januariprovet 2018-01-01-2018-01-30

 

BELLA SE26569/2016 T e J Bakkeskogen's Oryx NO36878/12 u J Bergmossens Nellie SE29311/2013 Äg: Damm Jörgen , Kisa.

23/01. Domare: Karlsson Peter. Tar upp rå som hon driver mkt bra till full tid. Rå synligt. En bra ungtik. Rå 83
Ep: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 = 29 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå 

BERGMOSSENS STINA SE15461/2017 T e J Skånstorpgårdens Macallan S25806/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Hebert Marcus O Julia, Lima.

03/01. Domare: Axelsson Karl-gustav. Rå sågs i båda dreven m tiken 1-2 min efter. En tik m mkt bra samarbete. Första drevet gick hon tillbaka mkt snabbt, var 1 km ut. En tik som inte har så mkt rutin ännu. Rå 59(8), Rå 58(12)
Ep: 2(1) - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 = 28 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Rå, 2 Rå

BERGMOSSENS SUPERMAN SE15463/2017 H e J Skånstorpgårdens Macallan S25806/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Hultgern Mattias, .

30/01. Domare: Karlsson Peter. Upptag på rå som buktar mkt bra till full tid. Rå avspårat i snö. HUnden släpper o återkommer till hundföraren. Rå 83
Ep: 2 - 2 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 = 29 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

BRÅNSHULTS BESSIE SE28521/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Stemkjaer Helge, Porsgrunn Norge.

18/01. Domare: Petersson Magnus. Tiken har under dagen tre drev, på synliga rå, varav två går till pris. Bryter omotiverat trots bra kontakt o går sin löpa tillbaka. Föraren försöker kalla in hunden på tillbakagång på nära håll m misslyckas, utom i första drevet där hon enkelt kopplas. En tik som säkert kan bättre men föraren misstänker att hon är i början på löp. En i övrigt trevlig tik. Rå 47, Rå 22, Rå 51
Ep: 3 - 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 = 24 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå, 3 Rå

BRÅNSHULTS BONNIE SE28522/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Stemkjaer Helge, Porsgrunn Norge.

19/01. Domare: Mireskog Jimmy. Släpp 1. Får upptag på rå som buktar väldigt bra, hon har ett bra tätt, hörbart skall. Driver till full tid. Ägaren försöker koppla men misslyckades då drevet hade gått över ett brett dike. Får tag på hunden tillslut o kopplar på löpan. Släpp 2. Slag m enstaka väckskall innan upptag på rå som buktar i början men drar iväg o vi hänger på. Tiken lägger av efter 70 min får ej upp mer o kopplas. Släpp 3. Tiken är nöjd för dagen, blir inget mer upptag. Rå avspårat i drev 1 o synligt i drev 2. Rå 110, Rå 70
Ep: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 2 - 2 = 32 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

BRÅNSHULTS GITZI SE43323/2015 T e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Andersson Hans, Motala.

. Domare: Ragnehed Daniel. Släpp 1. Ett trångt buktande drev som går till full tid. Hon släpper o kopplas på egen återgång. Rå synligt flera ggr m tiken 1-3 min efter. Släpp 2. Tar upp hjort som buktar mkt trångt. Får sedan problem i ett blötområde o kopplas på tappt. Hjorten synlig m tiken 1 min efter. Släpp 3. Efter bra slagarbete upptag på rå som hon driver förtjänstfullt i 60 min. Kopplas på drevlöpan. Rå synligt i drevet. Rå 92, Hjort 63, Rå 60
Ep: 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 - 2 = 31 SFK: 130 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Hjort, 2 Rå, Kombi

BRÅNSHULTS JAKZ SE28524/2016 H e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Lenér Anders, Väderstad.

30/01. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Får harslag i samband m släpp. Arb. effektivt o reser haren snabbt. Inledningsvis buktar det trångt men efter efter första tappten reser jösse ut över åkrar. Hunden får lite problem när han blir efter o haren har ett rejält försprång, runt 8 min.Haren går tillbaka i de gamla löporna o då märks hundens orutin vilket gör att han tappar haren men jobbar hela tiden för att finna den. Han korsar andra färska harspår utan att bry sig om dem. Det hela slutar i dötappt. Blåses in från tappten på ca 30 m. Släpp 2. Söker ut i turer om6-7 min. o återkommer hela tiden till domarlaget. HUnden får slag intill ett kärr o snabbt upptag på get o kid som drivs i fina bukter. Ngt påverkar hunden vid en kortare tappt intill en sommarstugetomt. Jaks bryter där, återkommer o kopplas. Släpp 3. Jaks söker ut men i ngt kortare turer. Hittar en harlöpa som han jobbar på o reser haren. Drevet buktar trångt till en början innan haren tar andra harars löpor. 20 min kvar av provdagen kopplas hunden på en tappt o provet avslutas. Ett härligt samarbete under hardreven då hunden visar sig för domarlaget då o då. En mkt trevlig hund med mkt jaktlust. Drevdjuren synliga i samtliga drev flera ggr. Hare 67(8), Rå 50, Hare 36
Ep: 3 - 4 - 4 - 3 - 5 - 3 - 3 - 4 - 2 = 31 SFT: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Hare, 3 Rå

BRÅNSHULTS TASSA SE28519/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Lenér Jan, Trehörna.

18/01. Domare: Jacobsson Micael. Släpp 1. Bra sökrunda innan upptag på rå som avspåras o är synlig efter ca 1 tim. med tiken 1,5 min efter. Bra buktande drev m bra tryck. 2 ej lyckade inkallning varvid drevdjuret stötso går ut hörhåll. kopplas på löpan. Släpp 2. Upptag på rå som ses vid 2 tillfällen m tiken 2-4 min efter. Buktar bra till full tid. 2 misslyckade inkallningar, vill ej sluta. Släååer vid väg o kopplas. Jaktlust utöver det vanliga. Rå 167(30), Rå 100
Ep: 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 2 - 1 = 29 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

DOVERDALENS XTRA SE19128/2013 T e SEJCH SEUCH Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u SEJCH Doverdalens Pepzi S16875/2006 Äg: Jerrevång Fredrik, Linköping.

10/01. Domare: Nilsson Nils-erik. Tiken har ett prisvärd drev på rå som är synligt vid ett par tillfällen. Efter dryg 50 min får hon tappt som hon ej löser.Återvänder till föraren. Släpp 2. Upptag på rå o drevet är ur hörhåll ett par ggr pga. hård blåst o kupperad terräng. Inkallas på tappt. Rå 55, Rå
Ep: 3 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 26 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå

DOVERDALENS XTRA SE19128/2013 T e SEJCH SEUCH Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u SEJCH Doverdalens Pepzi S16875/2006 Äg: Jerrevång Fredrik, Linköping.

23/01. Domare: Petersson Magnus. Släpp 1. Efter ett bra slagarbete, upptag på hare som hon driver utan noterbara tappter. Drevet går ut över åkrar o in i en trädgård där hon får problem, kopplas på tappt. Släpp 2. Utan upptag. Släpp 3. Upptag på hare som hon driver i 74 min delvis mkt trångt. Koppplas på tappt o provet avslutas. Hare avspårat flera ggr i båda dreven. En trevlig tik som för dagen är helt RR. Hare 65, Hare 74(45)
Ep: 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 2 = 29 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Hare, 2 Hare

DOVERDALENS ÖNJA SE57611/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEJCH Doverdalens Xellent SE19127/2013 Äg: Allard Robin, Finspång.

29/01. Domare: Mellström Bengt. Släpp 1. Rikligt väckskall på en vall innan hon tystnar o fortsätter söka, tar upp. Drevet sträcker ut ca 1,5 km varefter det buktar i norm bukter m mkt bra skall o drevsätt. Råget synligt m hunden 2,5 min efter. Drevet går tillbaka till upptaget o det gör att vi kommer efter lite. Tiken koppplas på fullt drev ngt ovilligt. Släpp 2. Börjar m rikligt väckskall innan hon tystnar o tar upp. Tiken söker ut dåligt, mest inom 100m vilket medförde att vi fick gå länge innan upptag. Började även snöa ganska rikligt vilket naturligtvis gjorde sitt till. Upptag på rå som avspåras i snön. Driver med mkt bra skall o hörbarhet till dötappt. Söker på tappten innan hon går tillbaka i löpan, kopplas. Rå 102, Rå 31
Ep: 2(1) - 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 = 28 SFK: 150 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

DOVERDALENS ÖNSKA SE57609/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEJCH Doverdalens Xellent SE19127/2013 Äg: Gustavsson Mats, Finspång.

19/01. Domare: Högberg Jens. Släpp 1. Går i vida ringar som slutar nära upptagsplatsen. Släpp 2. Buktar väldigt trångt. Innan upptag en liten konstig sökrunda utan upptag , sedan ett snabbt. Jaktsugen tik. Hjort 96, Hjort 93
Ep: 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 = 33 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hjort, 1 Hjort 


DOVERDALENS ÖSSIE SE57612/2016 H e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEJCH Doverdalens Xellent SE19127/2013 Äg: Marklund Mikael, Finspång.
26/01. Domare: Skymnevik Bo. Släpp 1. Jobbar på men hittar inget. Släpp2. Springer på älg o kopplas i löpan. Släpp 3. Driver rå som är synligt i drevet. Släpp 4. Driver nytt rådjur som är synligt i drevet. Får tappt eller lägger av o springer på älg igen. Kopplas på löpan., Rå 74, Rå 82
Ep: 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 3 - 3 - 2 = 23 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

HULDREMARKAS AILO NO49014/2016 H e Doverdalens Xpress SE19125/2013 u Kvindölen's Tanja NO47245/11 Äg: Moland Kjetil, Kvinesdal Norge.

22/01. Domare: Damm Jörgen. En hund m ngr trångt sök som efter bra slagarbete under dagen reser rå vid två tillfällen. Driver båda till full tid varav det första i två repriser. Rå 93(14), Rå 92
Ep: 2(1) - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 = 30 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

HULDREMARKAS ZIPPA SE40771/2015 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOJCH NOUCH Nillas Castor Cliff S51743/2009 u Kvindölen's Tanja NO47245/11 Äg: Smitz Lars, Nusnäs.

22/01. Domare: Hedekäll Britta. Släpp 1.Rotar o väcker måttligt innan hon får upp. Driver m ngr snå ej noterbara tappter. Spårar hare som drar iväg, tiken släpper o går tillbaka. Blåses in på ca 300 m på återgången, kommer direkt o kopplas.Släpp 2. Tar ett par svängar innan hon får upp. Det drar iväg 1 km innan det stannar o buktar fint. Ett rådjur kommer på oss m tiken 2 min efter. Driver m ngn ej noterbar tappt till full tid. Föraren blåser på henne på ca 400m. Tar ett tag innan hon släpper o kommer m full fart till honom. Släpp 3. Tiken ter sig nöjd m dagen o går inte så långt ifrån oss. kopplas o provet avslutas. Hare 47, Rå 94
Ep: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 = 32 SFK: 90 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Hare

KVINDÖLENS TUSSA NO37099/15 T e Gåsmyrens Obelix SE27811/2013 u NOJCH SEJCH Doverdalens Stoja S46122/2009 Äg: Skårdal Asle, Norge.

22/01. Domare: Gustavsson Mats. Släpp 1. Tr upp hare som hon driver till full tid m två noterbara tappte men också många ej noterbara tappter. Haren synlig två ggr under drevet.Släpp 2. Upptag på rå som går på långsträck o ur hörhåll. Tiken bryter o återkommer självmant. Släpp 3. Nytt upptag på rå som hon driver till ett tredjepris. Bryter själv o går löpan tillbaka, kopplas o provet avslutas. Hare 97(22), Rå 20, Rå 50
Ep: 3 - 3 - 4 - 3 - 5 - 3 - 4 - 5 - 4 = 34 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hare, 3 Rå

TOLSEBODAS ACKE SE31540/2015 H e SEUCH Västergyllens Chester S36019/2007 u J Tolsebodas Vinni S23914/2009 Äg: Karlsson Peter, Mjölby.

31/01. Domare: Jacobsson Micael. Släpp 1. Upptag på rå som buktar mkt bra. Get o kid synligt 3 ggr. Driver till full tid utan noterbara tappter. Kopplas på löpan. Släpp 2. Upptag på rå som spåras av. Buktar bra o efter 53 min släpper vid väg o kommer till föraren, kopplas. Hunden verkar lite trött. Släpp 3. Söker inte ut långt o leder ej till upptag, kopplas o provet avslutas. Rå 93, Rå 53
Ep: 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 2 = 31 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

TRUMSLAGARBOSTÄLLETS TJALLE SE56726/2015 H e C.I.B. FIUCH LVCH SEJCH SEUCH Tuthammarens Diego S45649/2006B u SEJCH SEUCH Rappkrokens Cindy SE18328/2010 Äg: Andersson Hans, Motala.

11/01. Domare: Mireskog Jimmy. Hunden sökte ut flera ggr men inget upptag. Det varsom om han inte kände ngn vittring. Förhållandena verkade inte så bra med pudersnö på morgonen men det blev bättre framåt dagen då det blev upptag på get o kid som buktade väldigt bra. Rå synligt m hunden 1-2 min efter. Driver till full tid o kopplas på löpan, provet avslutas. Rå 100
Ep: 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - - 2 - 2 = 25 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå

unsplash