Tjällmoprovet-19

Tjällmoprovet 20191202-20191212

DOVERDALENS ARRAC SE16739/2018 H e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u SEJCH Doverdalens Zazza SE36078/2014 Äg: Gustavsson Mats, Finspång.

04/12. Domare: Mellström Bengt. Släppt 4 ggr m utm sök o upptagsarb. Vid släpp 3 inga spår efter godkänt vilt på snötäckt mark. Hjortkalv synligt vid det prisvärda drevet. Rå 15, Rå 39, Hjort 53
Ep: 5 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 3 = 35 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 3 Hjort

GRENEBACKENS FRANCO SE18220/2017 H e J Långsjöbäckens Acke SE47810/2012 u J Grenebackens Dolly SE53383/2014 Äg: Vestling Tobias, Norrköping.

03/12. Domare: Petersson Magnus. Hunden har under dagen 1 prisvärt drev på rå men lägger omotiverat av trots bra kontakt. Självman återgång efter drev 2. En trevlig hund m ett mkt bra skall men som behöver mer rutin. Rå synligt med hunden 1-1,5 min efter. Haren synlig i upptaget. Rå 48(14), Hare 20, Rå 28
Ep: 2(1) - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 = 28 JL: Bra 
Pris: Ökl, 3 Rå

SKÅNSTORPGÅRDENS AKKA SE21890/2018 T e J Doverdalens Zimba SE36080/2014 u J Alice SE18351/2016 Äg: Mellström Bengt, .

10/12. Domare: Petersson Magnus. Släpp 1. Ett snabbt upptag på rå som buktar trångt tills vi stöter djuret som sträcker långt. Börjar åter bukta, störs igen o sträcker ut. Tiken visslas in utom synhåll på tappt. Släpp 2. Upptag på räv som hon inte klarar att driva. Visslas in på nära håll o provet avslutas. Rå 101(33), Räv 16
Ep: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 3 = 29 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

SEJCH BIABYS FLIPPA SE24846/2014 T e J Biabys Grej SE25441/2010 u Slagstigens Nita S52233/2008 Äg: Cehajic Henes, Gammelkil.

05/12. Domare: Högberg Jens. En mkt drevsäker tik som driver båda djuren tapptfritt trots kraftig blåst. Hardrevet gick ut på asfalterad väg 1 km som tiken ändå lyckades följa trots hård blåst. Rå 120, Hare 91
Ep: 3 - 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - 3 - 2 - 2 = 33 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hare

JOGANBOS VICTORIA SE26735/2018 T e J Viltstigens Dalton SE25902/2015 u SEJCH River Race Tracey SE23879/2014 Äg: Ekberg Thomas, Tjällmo.

03/12. Domare: Dahlman Stefan. Tiken har 3 drev under dagen samtliga går i normala till trånga bukter. Drevdjur synligt i samtliga drev m tiken 0,5-1,5 min efter. En trevlig tik m mkt bra drevarb. Rå 93, Rå 71(16), Hjort 79(10)
Ep: 3 - 3 - 3 - 5 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 = 31 DF: 5,5 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå, 2 Hjort

J HALLSTAFORSENS XERXEZ VIII SE30144/2017 H e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Johansson David, Rimforsa.

08/12. Domare: Ragnehed Daniel. Släpp 1. Ett drev som går i normala bukter i 75 min. Hunden har kommit efter drevdjuret, släpper o tar sin löpa tillbaka. Har sedan 3 drev till under dagen där han släpper efter 5-10 min o tar sin baklöpa tillbaka. Rå 75, Hare 5, Okänt 10, Okänt 10
Ep: 2(1) - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 = 28 SFK: 100 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 2 Rå

J HALLSTAFORSENS YZTER VIII SE30145/2017 H e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Svensson Robert, Rimforsa.

10/12. Domare: Damm Jörgen. Har under dagen två prisvärda drev där båda går i flera repriser. Släpper under drev två självmant o söker upp husse. En trevlig ung hane som ännu saknar en del rutin. Rå 98(25), Rå 80(52)
Ep: 2(1) - 3 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 = 27 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

HALLSTAFORSENS ZACKO VIII SE30146/2017 H e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Eriksson Lucas, Gullringen.

06/12. Domare: Mireskog Jimmy. Släpp 1. Snabbt upptag på rå som buktar väldigt bra till full tid. Rå synligt m hunden 1 min efter. Egen återgång. Släpp 2. Går ett bra tag innan upptag. Det buktar väldigt trångt, hunden har ett mkt bra skall. Driver till full tid o kopplas på löpan. Rå synligt flera ggr. Rn trevlig o duktig unghund som är kul att bedöma den dagen. Rå 100, Rå 95
Ep: 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 = 33 DF: 7 SFK: 115 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

HAGASKALLETS ARN SE32820/2017 H e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u SEUCH SEJCH Doverdalens Yndra SE58538/2013 Äg: Fält Daniel, Söderköping.

05/12. Domare: Andersson Denny. Släpp 1. Snabbt upptag. Drevet drar iväg 1 km för att sedan bukta fint delvis ur hörhåll (5 min regel till.) Hjort avspårad. Inblåst på kort håll o kopplas. Släpp 2. Upptag efter ngr kortare sökrundor. Fint buktande drev m ett par noterbara tappter vid skogsbäck. 4 hjortar synliga m hunden 4 min efter. Driver lugnt o fint. Inblåst på kort avstånd på drev utom synhåll. Provet avslutas. Hjort 110(14)
Ep: 2 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 4 = 29 DF: 7 SFK: 78 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Hjort, 1 Hjort

J HAGASKALLETS ABBIE SE32821/2017 T e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u SEUCH SEJCH Doverdalens Yndra SE58538/2013 Äg: Hidsjö Mikael O Anspach Maria, Gullringen.

08/12. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Reser hjort som hon driver utan tappt till full tid. Kopplas i närheten av löpan. Släpp 2. Söker ut i två norm sökturer, finner slag i andra. Reser vilt som buktar m kt trångt i regnvädret. Efter ca 1 tim får tiken tappt vid ett krondike. Föraren låter henne arb på tappten vilket hon också gör. Vid ett tillfälle kommer hon till domarlaget för att söka stöd men hon får hållas. 3 hjortar synliga i tapptområdet. Tiken finner slaget o fortsätter driva till full tid. Inkallas på fullt drev 140 m. Hon bryter o kommer till föraren, provet avslutas. Hjort 94, Hjort 103(13)
Ep: 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 4 = 34 DF: 6,3 SFK: 120 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Hjort, 1 Hjort

J HAGASKALLETS ADELE SE32824/2017 T e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u SEUCH SEJCH Doverdalens Yndra SE58538/2013 Äg: Borén Daniel, Kimstad.

04/12. Domare: Andersson Owe. Släpp 1. Söker ut 130 m , får ett upptag på rå som går i vida bukter. Får en tappt på 11 min, driver sedan till full tid. Vill inte kallas in på ca 30 m utan kopplas på löpan. Släpp 2. Släpper i ett bete där tiken börjar väcka omgående. Går in i skogen där det kommer ett upptag på rå som buktar bra till full tid för att sedan dra rakt ut o vi får gå dit o koppla på löpan. Rå avspårat i båda dreven. Rå 93(11), Rå 102
Ep: 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2 = 29 DF: 9 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J KULLAJÄGARNS PEJLA SE32829/2017 T e SEUCH SEJCH Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J SEUCH DKUCH Kullajägarns Hossa SE46814/2011 Äg: Borén Per & Petter, Norrköping.

07/12. Domare: Nilsson Nils-erik. I båda släppen har tiken ett utm sök m fart o vidd, arb på slag m måttliga väckskall fram till upptag. Hon driver både hjort o rå m mkt bra drevarb o skallgivning m ej noterbara tappter som hon effektivt löser. I släpp 2 är rå synligt m tiken ca 3 min efter. Hon har ett drevsätt/fart som får drevdjuren att bukta mkt bra innom provområdet. Inkallas/kopplas nära löpan vid full tid. Har ett mkt bra skall/hörbarhet samt nyansering. Pejl anv under dagen. En trevlig tik m utm jaktlust. Hjort 90, Rå 105
Ep: 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 34 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Hjort, 1 Rå

J VIKINGASTADENS ASKA SE36985/2017 T e J Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u SEJCH Doverdalens Zilla SE36079/2014 Äg: Gustavsson Mats, Finspång.

11/12. Domare: Svensson Per. Släpp 1.Tiken släpptes o tog upp vilt som spårades i snön, det var en räv. Tiken blåstes in på ca 300m på fullt drev. Släpp 2 o 3. Tog upp rå som gick in i ett område m kronhjort o blev osäker. Djuren gick in i ett område m stor vattensamling m strömmande vatten. Släpp 4. Gick en runda utan upptag. Räv 94(19), Rå 11, Rå 32
Ep: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 = 35 JL: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

J VILTSTIGENS ENZO SE40026/2016 H e J Skånstorpgårdens Macallan S25806/2009 u SEJCH SEUCH River Race Julie SE38656/2014 Äg: Damm Jörgen O Maria, Kisa.

08/12. Domare: Örjestam Bo. Släpp 1. Tar upp dovhjort som drivs mkt bra i norm bukter till full tid. Hjorten synlig m hunden 0,5 min efter. Släpp 2. Tar upp rå efter ett kortare sökarb. Går mkt bra i 49 min. Get o kid synliga m hunden 2 min efter. Släpp 3. Tar upp rå på hygge som han driver mkt bra i trånga bukter. Då drevet går på domarlaget flyttar det över i nästa kulle o buktar trångt till full tid. En hane som jagat hela dagen, stark o m utm jaktlust. Hjort 96, Rå 49, Rå 100
Ep: 3 - 3 - 5 - 4 - 5 - 4 - 3 - 2 - 3 = 32 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå, 1 Rå

SPEELAS BLENDA SE41960/2016 T e J Fagertärn's Rabies SE48427/2010 u J Biabys Stinta SE55327/2012 Äg: Petersson Rikard, Ulrika.

11/12. Domare: Karlsson Peter. Släpp 1. Tar upp rå som buktar mkt trångt. har ngr ej noterbara tappter. Driver till full tid. Rå synligt 4 ggr m tiken 1-2 min efter. Släpp 2. Upptag på rå efter bra sökturer. Rå sträcker ut i upptaget ca 800m o börjar sedan bukta. Tiken får problem vid en större bäk o väg där det blir tappt. Rå avspårat i snö. Rå 95, Rå 75
Ep: 4 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 3 = 32 DF: 7 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

SILVERKÄLLANS RALLY SE42086/2018 T e J SEVCH Vårsolens Nicke SE50478/2010 u SEUCH River Race Tessan SE23878/2014 Äg: Jonsson Ola, Rejmyre.

05/12. Domare: Gustavsson Mats. Släpp 1. Upptag på rå som går till full tid m en noterbar tappt. Ropas in på drev på kortare håll i kopplas. Släpp 2. Upptag på stött rå som hunden driver till ett andra pris o bryter när det passerar domarlagets spår. Uppsöker husse o kopplas. Släpp 3. Går lös utan att resa ngt mera. Kopplas o provet avslutas. Rå 95(15), Rå 65
Ep: 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 = 30 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

ORYX SE43137/2017 H e J Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u J Tikka SE56777/2013 Äg: Kjell Örjan, Boxholm.

11/12. Domare: Nilsson Nils-erik. Hunden har ett prisvärt drev under dagen på rå. Domarlaget kan hålla kontakt i 45 min o drevet går på långsträck ca 2,5 km. När vi åter får kontakt har hunden en tappt i en bergskant o han blåses in på ca 500m. En trevlig unghund som behöver mer erfarenhet för bla bättre slagarb. Går o "rotar" för länge i gamla nattslag. Mkt bra kondition/jaktduglighet för att orka en hel jaktdag., Rå 45
Ep: 4 - 2 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 2 - 3 = 29 DF: 5,5 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 3 Rå

J SIMBACKENS CHAMPIS SE52750/2016 H e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005 u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011 Äg: Westin Andrei, Hallsberg.

06/12. Domare: Gustavsson Mats. Släpp 1. Upptag på rå som hunden driver till den får dötappt. Domarlaget uppehåller sig i området för att få hunden att resa om men det lyckas ej. Släpp 2. Upptag på synligt rå som han driver med en noterbar tappt till ett andra pris. Bryter o återgår självmant o kopplas. Släpp 3. Går utan upptag, kopplas o provet avslutas. Rå 80, Rå 72(13)
Ep: 2(1) - 2 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 - 5 - 3 = 29 JL: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå

J DOVERDALENS ÖNJA SE57611/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEJCH Doverdalens Xellent SE19127/2013 Äg: Allard Robin, Finspång.

10/12. Domare: Hedekäll Britta. Släpp 1. Får ganska meddettsamma upp o det buktar bra i ett par svängar till full tid. Drar iväg på slutet så det tar ett tag att hålla ikapp. Inkallas o kopplas på drevet, nära. Mkt kupperat. Avspårat rå i snön. Släpp 2. Söker o väcker liote innan upptag på rå. Går lite knackigt till en början innan tiken får bättre kontakt m drevdjuret. Rå synligt efter 1 tim m tiken 5 min efter. Trycker på bra till full tid. Kopplas på löpan i fullt drev 3 min efter rådjuret passerat oss. Hon tvärstannar vid tillsägelse, kopplas o provet avslutas. Rå 113, Rå 95(18)
Ep: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 3 = 30 DF: 5,5 SFK: 110 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J FALLASKOGENS ZINDRA SE58321/2017 T e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Pettersson Patric, Valdermarsvik.

08/12. Domare: Skymnevik Bo. Släpp 1. Reser rå som hon utan problem driver till full tid. Släpp 2. Börjar bra men tiken tappar rådjuret vid en väg. Reder så småningom ut problemet men precis då kommer en lös sällskapshund på vägen. Det förstör dagen för tiken som visar låg jaktlust efter detta. Rå 111, Rå 65(46)
Ep: 4 - 3 - 4 - 4 - 5 - 3 - 3 - 3 - 5 = 34 JL: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

SEUCH SEJCH DOVERDALENS YNDRA SE58538/2013 T e SEJCH SEUCH Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u J Doverdalens Steja S46119/2009 Äg: Hidsjö Mikael, Gullringen.

12/12. Domare: Högberg Jens. Släpp 1. Tätt buktande drev på hind o kalv. Blåses av på fullt drev o kommer. Släpp 2. Väcker på hare o tas av. Tar troligen upp hare igen, föraren bryter. Får sedan upp avspårad hjort som hon aldrig riktigt kommer ifatt. Släpper o går tillbaka eftrer 75 min. Hjort 90, Hjort 75(25)
Ep: 4 - 3 - 5 - 3 - 5 - 4 - 4 - 5 - 5 = 38 DF: 7,3 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Hjort, 2 Hjort

unsplash