Jägareförbundets VP

Jägareförbundet i Östergötlands VP

Uppsatt pris                 

Priset är uppsatt 2004-06-19 och består av en tenntallrik med rävmotiv.

Berättigade                  

Samtliga hundar som startar på Linköpingsprovet.

Regler                          

För inteckning i priset krävs minst två prisvärda drev på olika djurslag.                  

SDK:s poängberäkningstabell skall användas.

Vandringspriset erövras efter tre inteckningar av samma hund.

Jury                              

Juryn skall bestå av Östergötlands DK:s styrelse.

Gravering av priset      

Ombesörjes av Östergötlands DK. Hundens- och ägarens namn skall graveras.

Utdelning av vandringspriset                 

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmöte.

Östergötland  2004-10-21

Styrelsen

Bestämmelser för Jägareförbundets Östergötlands läns HP till Linköpingsprovets bästa allroundhund

unsplash