Jaktprov Dec-18

December 2018-12-01-2018-12-31


CHIPPEN SE36978/2017 H e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010 u J Ackers Solros SE17674/2014 Äg: Lindqvist Lars-gunnar, .
28/12. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Har ett mkt bra sök o visar upp sig efter varje sökrunda. Har svårt att hitta färska slag men reser till slut en räv som han inledningsvis driver i en bukt innan den i princip går rakt ur buktområdet o ur härhåll. Räven har förmodligen störts av domarlaget. Drevet går inte att följa i den tuffa terrängen utan hundföraren får koncentrera sig på att följa drevet via pejlen. Hunden släpper när kontakten med drevdjuret går förlorat. Hunden återvänder till föraren. Släpp 2. Har kontakt med vildsvin o inkallas på ca 100m. I övrikt inget upptag o provet avslutas. Räv 36
Ep: 4 - 3 - 5 - 3 - 5 - 3 - 3 - 4 - 2 = 32 SFT: 110 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 3 Räv
DAXEN SE48209/2017 H e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u J Fallaskogens Uva SE32678/2012 Äg: Axfors Elias, .
28/12. Domare: Axelsson Karl-gustav. Släpp 1. En unghund som har ett mkt bra sök. Rådrevet drog ut 1,4 km. Då lade hunden av otog drevlöpan tillbaka mkt snabbt. Släpp 2. Väckte troligen på hare. Släpp 3. Inget upptag. Släpp 4. Upptag på stött hare. En hund med mkt bra jaktlust. Rå 25, Hare 12
Ep: 5 - 2 - 4 - 2 - 2 - 4 - 3 - 4 - 3 = 29 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ukl
FALLASKOGENS ZINDRA SE58321/2017 T e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Pettersson Patric, Valdermarsvik.
28/12. Domare: Ragnehed Daniel. Rå 85
Ep: 2(1) - 4 - 5 - 3 - 5 - 3 - 3 - 3 - 4 = 32 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå
HALLSTAFORSENS XERXEZ VIII SE30144/2017 H e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Johansson David, Rimforsa.
28/12. Domare: Nilsson Lars. Får slag o upptag efter ett par min. Driver mkt bra i norm. bukter med ett tätt o hörbart skall till full tid. Rå synligt med hunden 1 min efter. Drevdjuret får vittring på oss strax innan full tid o sträcker ut lite. Vi följer efter vilket gjorde att det tog lite tid innan vi kom ifatt så han kunde kopplas. Hunden ropades av från drev innom synhåll på löpan En mkt trevlig unghund. Rå 122
Ep: 3 - 4 - 2 - 5 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 = 34 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå
HALLSTAFORSENS YZTER VIII SE30145/2017 H e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Svensson Robert, Rimforsa.
28/12. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Släpps för att provas på rå. I andra sökrundan hittar han färska slag som han gladeligen markerar o upptaget kommer efter ca 4 min. Driver rådjuret i fina bukter till full tid. kopplas på löpan o provet avslutas. Rå 84
Ep: 3 - 3 - 2 - 3 - 5 - 4 - 3 - 2 - 3 = 28 SFK: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå
KULLAJÄGARNS PEJLA SE32829/2017 T e SEUCH SEJCH Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J SEUCH DKUCH Kullajägarns Hossa SE46814/2011 Äg: Borén Per & Petter, Norrköping.
28/12. Domare: Högberg Jens. Ett mkt bra drev med en tappt. Bramed beaktan av att denna unga tik löste problemet på ett förtjänstfulltsätt. Lovande Rå 81(7)
Ep: 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 - 3 = 29 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå
BERGMOSSENS LISA SE32682/2012 T e SEUCH Tarras S51929/2008 u J Bergmossens Hanna S49194/2005 Äg: Damm Jörgen, Kisa.
20/12. Domare: Andersson Jens. Släpp 1. Ett mkt fint drev som buktar trångt till full tid. Drevdjuret synligt vid två tillfällen med tiken ca 1 min efter. Hon kallas in på fullt drev. Släpp 2. Drevet går i normala bukter. Drevdjuret avspårat. Tiken lägger av o tar spårlöpan tillbaka till husse. Rå 90, Rå 75
Ep: 2 - 3 - 5 - 5 - 5 - 3 - 4 - 5 - 4 = 36 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

unsplash