Dir.Per Carlbergs VP

Direktör Per Carlbergs Vandringspris

Bestämmelser för Dir. Per Carlbergs vandringspris silverskålen

Startberättigande

Samtliga drevrar tillhörande medlemmar i Östergötlands Dreverklubb.

Regler

Priset tilldelas ägaren till den hund som enligt juryns bedömande presterat det ur jaktsynpunkt mest njutbara rävdrev på jaktprov anordnat utav Östergötlands Dreverklubb.

Räven skall drivas till full tid (90 min) och hunden skall ha erövrat minst 42 egenskapspoäng.

Stor vikt skall läggas på hundens jaktlust, arbete på nattslagsamt upptagsförmåga.

Vandringspriset tillfaller för alltid den som erhållit tre inteckningar med samma hund.

Ingravering på silverskålen skall ske genom ÖDK:s försorg.

Jury              

Östergötlands Dreverklubbs styrelse.

Utdelning av priset

Vandringspriset utdelas i samband med ÖDK:s årsmöte.

Östergötland

Dir Carlberg

unsplash