Januariprovet -19

Januari 2019-01-01 - 2019-01-31

FALLASKOGENS PYSAN SE26771/2017 T e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Johansson Hans, Tenhult.

09/01. Domare: Karlsson Peter. Släpp 1. Upptag på rå som hon driver i en repris. Släpper pga gris som kom ivägen för drevet. Rå synligt. Släpp 2. Tar upp synligt rå som buktar mkt bra till full tid. Kopplas på löpan. Rå 47, Rå 92
Ep: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 = 31 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

FALLASKOGENS ÄBBA SE58308/2017 T e J SEUCH Vättervindens Acke SE40122/2011 u J Fallaskogens Ezza SE20706/2014 Äg: Johansson Hans, Tenhult.

05/01. Domare: Karlsson Peter. Tar upp rå som buktar mkt bra till full tid. Rå synligt. Mkt trevlig unghund. Rå 82
Ep: 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 = 32 JL: Mycket bra 
Pris: Ukl, 1 Rå

J BRÅNSHULTS JAKZ SE28524/2016 H e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Lenér Anders, Väderstad.

08/01. Domare: Petersson Magnus. Målet för dagen är hare. Släpps därför på område med mkt sparsamt med rå. Har under dagen två korta påstick på synlig hare men klarar ej att driva. Mkt energisk på slag o tappt. För dagen svårt före, isigt o regn. Hare 4, Hare 5
Ep: 3 - 3 - 3 - 2 - 4 - Keb - Keb - 2 - 2 = 19 JL: Bra 
Pris: Ökl

FALLASKOGENS ASSI SE10119/2014 T e NOJ(D)CH Stuttfot's Aerko NO43623/11 u J Fallaskogens Fia S64932/2008 Äg: Johansson Hans, Tenhult.

09/01. Domare: Jacobsson Micael. Släpp 1. Upptag på rå som syns 2 ggr med tiken 1 min efter. Buktar bra o driver tapptfritt in i risigt o röjt område. Bryter okommer tillbaka till föraren. Släpp 2. Upptag på rå som avspåras. Buktar trångt o tiken får problem i risig plantering. Ej noterbara tappter, får problem o uppsöker föraren. Släpp 3. Upptag på rå som avspåras, tappar kontakten. Tiken driver till full tid, ropas av o kopplas. Tik med bra nyansering o bra kontakt med föraren. Rå 65, Rå 50
Ep: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 = 32 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Rå, 1 Rå

VIKINGASTADENS ASSLAN SE36986/2017 H e Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u SEJCH Doverdalens Zilla SE36079/2014 Äg: Jardelid Jonatan, Torsby.

18/01. Domare: Gustavsson Mats. Upptag på rå efter en sökrunda. Driver till full tid med en noterbar tappt. Rå ses två ggr under drevet. Hunden visslas in på 170m, kopplas o provet avslutas. En dag med skare o -grader o mkt torr snö. Rå 95(15)
Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 4 = 31 JL: Mycket bra 
Pris: Ukl, 1 Rå

J BRÅNSHULTS JAKZ SE28524/2016 H e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Lenér Anders, Väderstad.

23/01. Domare: Mireskog Jimmy. Släpp 1. Hundägaren vill prova på hare först. Får slag på hare o väcker rikligt men det blir inget mer. Tar upp rå istället o driver till full tid. Kopplas på löpan. Släpp 2. Provar igen på hare med samma resultat. Buktar bra i 75 min då hunden släpper o kommer till oss. Provet avslutas. En bra prestation av en ung hund. Rå avspårat i båda dreven. Rå 115, Rå 75
Ep: 3 - 3 - 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 = 28 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

ELDA SE37991/2015 T e J SEUCH Annedals Igor S46387/2009 u J Kullajägarns Gnista SE24403/2010 Äg: Bingebo Mikael, Vännäs.

25/01. Domare: Gääf Camilla. ?
Ep: - - - - - - - - = 0 JL: Bra 
Pris: Ökl

J BRÅNSHULTS JAKZ SE28524/2016 H e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Lenér Anders, Väderstad.

29/01. Domare: Gääf Camilla. Söker ut o får slag som han jobbar på ett tag o försvinner från oss. Upptag o det går i en liten bukt för att sedan dra iväg. Där slutar pejlen att fungera o ingen kontakt på hela dagen. Drevet går i en vid bukt med god hörbarhet. Går ur hörhåll ett par ggr men kommer tillbaka i full gång. Buktar sedan trångt o vi avspårar rå vid en väg i nysnö. Ägaren väljer där att koppla hunden för attl prova på hare. Vi jobbar sedan resten av dagen med att komma i kontakt med hunden för inkallning o koppling men hunden driver vidare i långa repriser under hela dagen utan kontakt. Han visar ingen vilja till återgång eller sammarbete, Därav 0 i sammarbete o 1 i lydnad då han inte är villig att lyssna till signal. Hunden kopplas strax före midnatt. Rå 65
Ep: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 0 - 1 = 25 SFK: 90 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl

BOCKFÄLLANS FIXI SE24191/2017 T e Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u J Bockfällans Bea SE62866/2010 Äg: Carlsson Bo, Forserum.

27/01. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Tiken har ett bra sök o tar an hjortlöpa. Ger skall då o då men upptag uteblir. Föraren blåser in tiken. Arbettet fortsätter i såten, väcker o upptag. Hon reser 5 rådjur som buktar trångt i början men går ur såten. Innan tiken bryter är det ett rådjur framför o det har den dåliga smaken att gå på lålngskjuts. Drevet slutar i en uttorkad sjöbotten med hög vass.Tiken släpper o återkommer till föraren. Släpp 2. Börjat snöa. Väcker på Hare, störs av vildsvin men går tillbaka till harlöpan. Haren springer in mot vildsvinen vilket gör att tiken sitter hos föraren efter 5 min. Förtsätter i såten men tiken släpper knappt domarlaget o föraren väljer att koppla o avsluta provet. Rå 63, Hare 5
Ep: 2 - 3 - 2 - 3 - 5 - 4 - 3 - 4 - 2 = 28 SFK: 130 JL: Bra 
Pris: Ukl, 2 Rå

BOCKFÄLLANS FIXA SE24188/2017 T e Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u J Bockfällans Bea SE62866/2010 Äg: Carlsson Bo, Forserum.

27/01. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Efter ett bra sök hittar tiken en rådjurslöpa som hon tar an o reser djuret. Drevet buktar succesivt ifrån oss. Tiken störs av utställda skyttar i grannlaget, bryter, återvänder till föraren o kopplas. Släpp 2. Har snöat i ngn timme. Tiken går över vildsvinslöpor o blir mer försiktig under dagen.. Hittar inga färska slag men fortsätter söka. Föraren blåser in tiken på ett par korta , ca 100m, sökturer o utom synhåll, kopplas o provet avslutas. Rå 33
Ep: 2 - 3 - 5 - 3 - 5 - 4 - 3 - 4 - 2 = 31 SFK: 140 JL: Bra 
Pris: Ukl, 3 Rå

BAKKESKOGENS TASS NO45550/16 H e NOJCH SEJCH River Race James SE38654/2014 u J Bakkeskogen's Tinka NO47235/13 Äg: Bakke Kjetil, Stathelle, Norge.

22/01. Domare: Johansson Hans. Släpp 1. Upptag på rå som buktar bra till en början men som sedan störs av en skogsmaskin. Fortsätter driva till full tid. Inkallad på ca 100m. Släpp 2.Bktar trångt, rå synligt med hunden 2 min efter. Kopplas efter full tid efter kort återgång. En hane med utm skall. Rå 100(20), Rå 105
Ep: 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 5 - 4 - 2 - 3 = 34 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J BAKKESKOGEN'S TANJA NO46863/15 T e J Drevkompis Jim S43814/2005 u NOUCH NOJCH SEUCH Bakkeskogen's Bella NO36882/12 Äg: Bakke Kjetil, Stathelle , Norge.

22/01. Domare: Nilsson Lars. Släpp 1. Får slag o tarupp. Driver med mkt tätt o klangfullt skall som är flertoningt. Låter som två hunar, driver i trånga bukter till full tid. Rå synligt med tiken ca 1 min efter. Ropas av på kort avstånd, inom synhåll på fullt drev o kopplas. Släpp 2. Söker ut men hittar inget. Dålogt med spår men tiken jobbar vidare o får slag innan upptag. Driver riktigt bra i trånga bukter ca 30 min då drevet sträcker ut lite. Vi följer efter o drevet buktar åter till full tid då hon får en liten tappt. Ropar in tiken på 300m, hon kommer o provet avslutas. Get med kid synliga i drevet med tiken tätt efter. En mkt drevsäker o duktig tik. Rå 92, Rå 91
Ep: 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 3 - 4 = 37 SFK: 115 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

KVINDÖLENS CASTOR S16840/51 T e u Äg: Heslestad Andreas, Moi, Norge.

23/01. Domare: Petersson Magnus. Släpp 1. Efter mkt bra sök lugnt upptag på räv som han driver förtjänstfullt till full tid med ett flertal ejnoterbara tappter då räven flera ggr spårar på väg. Kopplas på tappt. Släpp 2. Upptag på hare.Bra drev men löser ej tappt på åker. Blåses in o kopplas. Släpp 3. Upptag påhare med drev i 2 repriser. Kopplas på tappt vid provdagens slut. Samtliga drevdjur synliga flertalet ggr med hunden 1-4 min efter. Räv 94, Hare 39, Hare 28(12)
Ep: 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 = 32 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Räv

GLUNBERGBAKKEN`S ERO NO35903/15 H e Holtmarka Naijo I NO2572/08 u SEJCH Skånstorpgårdens Frida SE35270/2012 Äg: Helgesen Arne, Moss, Norge.

09/01. Domare: Damm Jörgen. Hunden har under dagen två upptag. Ett på hare o ett på rå där rådrevet går i två repriser till full tid. Kopplas på tappt i drev 1 o på drev 2 innom synhåll. Hare 31(10), Rå 105(12)
Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 2 - 3 = 27 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl

unsplash