Linköpingsprovet-19

Linköpingsprovet-19 2019-11-11-2019-11-21

SKÅNSTORPGÅRDENS AKKA SE21890/2018 T e J Doverdalens Zimba SE36080/2014 u J Alice SE18351/2016 Äg: Mellström Bengt, .

18/11. Domare: Karlsson Peter. Släpp 1. Upptag på rå som hon driver m många tappter till full tid. Kopplas på löpan. Rå avspårat på lerig väg. Släpp 2. Tar upp rå som hon driver mkt bra i 52 min innan tappt på en vall. Kopplas o provet avslutas. Rå synligt. Rå 114(50), Rå 52
Ep: 4 - 3 - 4 - 2 - 3 - 3 - 4 - 2 - 2 = 27 DF: 8 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

ORYX SE43137/2017 H e J Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u J Tikka SE56777/2013 Äg: Kjell Örjan, Boxholm.

17/11. Domare: Ragnehed Daniel. Drev 1. Efter ett par sökrunder kommer ett upptag på rå som är synligt strax efter. Går i 2 repriser till full tid med en tappt. Hunden söker upp husse under tappten för att sedan gå tillbaka. Drev 2. Efter bra sökarb får Hunden slag o efter måtliga väckskall kommer upptaget. Ett drev som buktar trångt. Det går i 2 repriser till full tid o där han sökker upp husse under tappten. Råsynligt m hunden 3 min efter. Oryx har mkt bra drevfart o är spårnoga. Rå 93(20), Rå 95(10)
Ep: 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 = 33 SFK: 100 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

SEJCH BIABYS FLIPPA SE24846/2014 T e J Biabys Grej SE25441/2010 u Slagstigens Nita S52233/2008 Äg: Cehajic Henes, Gammelkil.

20/11. Domare: Mellström Bengt. Släpp 1. Söker ut mkt bra i en cirkel runt oss. ett väckskall innan upptaget. Driver m mkt bra skall o hörbarhet. Får en tappt o kommer på bakspår till oss men fortsätter driva till full tid. Mkt svår att kopplas. Hjort synlig ett par ggr i drevet. Släpp 2. Upptag bakom en höjd efter ett bra sök. Drevet går snart på långskjuts o vi hakar på. Drevet vänder o kommer tillbaka till upptagsplatsen där tiken driver till full tid utan noterbara tappter. Mkt svår att koppla trots att föraren är nära. Hjort synlig under drevet. Hjort 98(20), Hjort 104
Ep: 4 - 4 - 5 - 3 - 3 - 4 - 4 - 3 - 1 = 31 DF: 7,5 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Hjort, 1 Hjort

J HALLSTAFORSENS XERXEZ VIII SE30144/2017 H e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Johansson David, Rimforsa.

14/11. Domare: Gustavsson Mats. Släpp 1. Upptag på rå efter ett par sökrundor. Driver till full tid o blåses av på kort avstånd. Ett drev med många ej noterbara tappter o med ett skall o lite för snabb drevhastighet gjorde det svårt att följa drevet ordentligt. Släpp 2. Nytt upptag på rå som går till full tid. Blåses av på kortare håll. Rå synligt i båda dreven. Hunden har även sökt upp husse under dreven. Rå 120, Rå 105
Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 5 - 2 - 3 - 3 - 3 = 28 DF: 9 JL: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J HALLSTAFORSENS YZTER VIII SE30145/2017 H e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Svensson Robert, Rimforsa.

19/11. Domare: Gustavsson Mats. Släpp 1. Upptag på hare där föraren väljer att koppla. Släpp 2. Upptag på rå som drivs till ett andra pris m en lång tappt. Släpper o återgår självmant till föraren. Släpp 3. Nytt drev på rå som hunden driver till full tid m en noterbar tappt. Hunden ropas av löpan på långt håll. Rå synligt flera ggr under drevet. Hare 20, Rå 70(20), Rå 90(10)
Ep: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 = 31 DF: 8 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå

HALLSTAFORSENS ZACKO VIII SE30146/2017 H e J SEUCH Vättervindens Stisse S58749/2009 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Eriksson Lucas, Gullringen.

20/11. Domare: Andersson Owe. Släpp 1. Upptag på rå som buktar bra , synligt m hunden 1/2 min efter. Korsar våra spår o drar sedan ut mot ett vattendrag där hunden släpper o tar löpan tillbaka, kopplas. Släpp 2. Upptag på rå som vi stött o det drar ut en bit för att sedan fara fram o tillbaka över en bäck. Hunden får problem så vi går dit o kopplar. Släpp 3. Upptag på rå som passerar oss på ca 3 m. Buktar sedan väldigt trångt till full tid då vi ser rået m hunden 1/2 min efter. Hunden ropas in på synligt avstånd. Rå 47, Rå 72(19), Rå 96
Ep: 2(1) - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 = 32 DF: 6,8 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå, 3 Rå

J HAGASKALLETS ABBIE SE32821/2017 T e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u SEUCH SEJCH Doverdalens Yndra SE58538/2013 Äg: Hidsjö Mikael O Anspach Maria, Gullringen.

21/11. Domare: Nilsson Nils-erik. Släpp 1. Arbetar på slag fram till upptag. Tiken driver i 60 min o får en tappt som hon inte löser, inkallas o kopplas. Släpp 2. Upptag på rå som hon driver till full tid. Mkt bra drevarb o skall m flera ej noterbara tappter som hon effektivt löser. Inkallas/kopplas nära drevlöpan. Pejl använd under dagen. En trevlig tik m utm jaktlust. Släpp 3. Upptag på rå som buktar stort. Passerar domarlaget vid ett tillf m tiken 1 min efter. Hon har ett drevsätt som får djuren att bukta inom provområdet. Rå 60, Rå 95, Rå 62
Ep: 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 2 - 3 = 32 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå, 2 Rå

J HAGASKALLETS ADELE SE32824/2017 T e SEJCH SEUCH Ackers Sniff SE17669/2014 u SEUCH SEJCH Doverdalens Yndra SE58538/2013 Äg: Borén Daniel, Kimstad.

15/11. Domare: Petersson Magnus. Släpp 1. Snabbt upptag på rå som buktar trångt i ca en tim. Sträcker sedan rakt ut o kontakten förloras. kopplas på tappt. Släpp 2. Bra sök o upptag på rå som buktar trångt. Vi får drevet "rakt i knät" o drevet blir sedan knackigt men driver till full tid o ropas in på kort håll. Släpp 3. Utan upptag. Samtliga drevdjur synlig flera ggr m tiken 1/2-1 min efter. Rå 63, Rå 95(37)
Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 3 = 28 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

J KULLAJÄGARNS PEJLA SE32829/2017 T e SEUCH SEJCH Bergeråsen's Wille SE12654/2011 u J SEUCH DKUCH Kullajägarns Hossa SE46814/2011 Äg: Borén Per & Petter, Norrköping.

17/11. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Regn hela natten o tiken släpps i hällandde regn. Hon söker ut på ett utm sätt men har svårt att hitta slag. Det dröjer över en tim innan hon väcker o upptag kommer. Hon driver rå i två repriser till full tid o kopplas på löpan. Släpp 2. Efter en rejäl sökrunda o å väg tillbaka släpper hon ett par väckskall o sedan kommer upptaget. Det blir ett fantastiskt påstick o drevet går iväg ett stycke innan det buktar. Buktar bra men går hela tiden upp i vind efter ett par turer. Tiken känner att hon tappar avstånd till upptagsområdet, bryter o söker upp föraren. Vi är då utanför provområdet o hinner därför inte göra ett nytt släpp varför provet avslutas. Rå 109(8), Rå 70
Ep: 5 - 3 - 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 = 37 DF: 6,7 SFK: 145 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

SEJCH DOVERDALENS ZAZZA SE36078/2014 T e SEJCH SEUCH Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u SEJCH Doverdalens Pepzi S16875/2006 Äg: Gustavsson Mats, Finspång.

15/11. Domare: Örjestam Bo. Släpp 1. Ett drev i norm bukter till full tid. Tiken blåses in utom synhåll från föraren. Rå avspårat. Släpp 2. Söker länge i ett område där rå ej går att finna. Ett område utan rå helt enkelt. Tiken lägger en hel del energi där vilket visar sig senare under dagen. Släpp 3. Efter längre förflyttning släpps tiken o reser rå vilket observeras efter 5 min drev. Ett drev som går trångt i 48 min då drevdjuret följer ett bredare dike. Tiken lägger av men föraren försöker stötta henne men hon är klar för dagen. Rå 93, Rå 48
Ep: 2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 3 - 4 - 3 - 4 = 32 SFK: 86 JL: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

J VIKINGASTADENS ASKA SE36985/2017 T e J Bergmossens Ozzy SE22493/2014 u SEJCH Doverdalens Zilla SE36079/2014 Äg: Gustavsson Mats, Finspång.

12/11. Domare: Hedekäll Britta. Drev 1. Får ganska snart upp ett rå som hon får att bukta fint i flera svängar. Efter 80 min ledsnar djuret o byter område men tiken följer på o så gör vi. Blåses in vid full tid på fullt drev. Rå synligt i slutet på drevet m hunden flera min efter. Drev 2. Förflyttar oss gående till nästa område där tiken tar upp. Det går i flera repriser runt i ett lite område där vi kan följa drevet på mkt nära håll. Rådjuret synligt ggr fler m tiken ett par min efter. Bryter på ett hygge vid precis full tid o kommer till föraren. Näst intill idealdrevern. Rå 93, Rå 91
Ep: 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 4 - 5 - 4 - 5 = 39 DF: 6 SFK: 140 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J VILTSTIGENS ENZO SE40026/2016 H e J Skånstorpgårdens Macallan S25806/2009 u SEJCH SEUCH River Race Julie SE38656/2014 Äg: Damm Jörgen O Maria, Kisa.

21/11. Domare: Högberg Jens. Släpp 1. Ett buktande drev på en flock hjortar där vi ser hjortarna hoppa över hunden. Släpp 2. Ett hackigt svårbedömt drev som föraren kopplar på. Släpp 3. Ett drev som knappast hördes något. Släpp 4. Inget upptag. Hjort 99, Rå 56(28), Okänt 15
Ep: 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 3 - 3 - 2 - 4 = 33 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Hjort, 3 Rå

SEVCH VILDA SE48211/2017 T e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u J Fallaskogens Uva SE32678/2012 Äg: Hemingsson Göran, .

17/11. Domare: Damm Jörgen. Tiken har under dagen två prisvärda drev på rå varav det första går i två repriser till full tid. Kallas av inom synhåll. Det andra drevet går i två repriser o tiken släpper självmant o återkommer. En trevlig ungtik som har framtiden för sig. Rå 91(8), Rå 46(45)
Ep: 2(1) - 3 - 2 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 = 27 JL: Bra 
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

J DOVERDALENS ÖNJA SE57611/2016 T e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEJCH Doverdalens Xellent SE19127/2013 Äg: Allard Robin, Finspång.

15/11. Domare: Nilsson Nils-erik. Släpp 1. Tiken arbetar tiken på slag fram till upptag. Driver en råbock m utm slagarb o skallgivning med ej noterbara tappter som hon effektivt löser. Bocken buktar trångt o är synlig två ggr m tiken ca 3 min efter. Vid ett tillfälle kommer hon fram till husse. Släpp 3. Upptag på rå som buktar trångt, passerar domarlaget på 2m vid ett tillfälle, går till full tid. Tiken har ett drevsätt/fart som får djuren att bukta utm inom provområdet. Inkallas/kopplas nära löpan. Har ett mkt bra skall/hörbarhet samt utm nyansering. Pejl anv sparsamt under dagen. en trevlig tik m utm jaktlust. Rå 92, Okänt 10, Rå 95
Ep: 3 - 3 - 1 - 5 - 4 - 4 - 5 - 3 - 3 = 31 DF: 5 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J FALLASKOGENS ZINDRA SE58321/2017 T e J Trumslagarboställets Zack SE40889/2013 u Fallaskogens Tikka SE28452/2012 Äg: Pettersson Patric, Valdermarsvik.

15/11. Domare: Högberg Jens. Släpp 1. I upptaget springer hjortarna på domarlaget o byter buktområde. Buktar sedan trångt. Släpp 2. Händer samma sak men hjortarna sticker o tiken släpper o går till husse. Släpp 3. Tiken släpper efter 15 min, hon haltar o vi avbryter provet. Hjort 91, Hjort 20, Okänt 15
Ep: 4 - 5 - 4 - 3 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 = 37 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Hjort, 0

SEUCH SEJCH DOVERDALENS YNDRA SE58538/2013 T e SEJCH SEUCH Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u J Doverdalens Steja S46119/2009 Äg: Hidsjö Mikael, Gullringen.

16/11. Domare: Lenér Anders. Släpp 1. Tar snabbt upp rå som går i normala bukter till full tid. Tiken blåses in på ca 250m. Drevdjuret synligt strax efter upptag. Släpp 2. Tar snabbt upp rå som även det går i normala bukter till full tid. Drevdjuret synligt efter 10 min m tiken 1 min efter. Vid full tid återkallas tiken på ett avstånd över 200m o provet avslutas. Rå 90, Rå 90
Ep: 2 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5 - 3 - 2 - 5 = 34 SFK: 80 JL: Utmärkt 
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

JOGANBOS VICTORIA SE26735/2018 T e J Viltstigens Dalton SE25902/2015 u SEJCH River Race Tracey SE23879/2014 Äg: Ekberg Thomas, Tjällmo.

08/11. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Släpps för att provas på hjort. Hittar slag o upptag kommer efter 2 mmin. Driver hind i fina bukter till full tid. Kopplas på löpan. Släpp 2. Söker ut bra o hittar slag som hon är intresserad av. Väcker en del men kan inte resa viltet. Hon kallas in o kopplas. Släpp 3. Tiken släpps i kanten på ett hygge där hon får slag ganska omgående o rese 2 hindar som till en början hänger ihop i ina bukter. Efter 40 min visar tiken uppett av drevdjuren som hon sedan driver i mkt trånga bukter till full tid. Hon får fortsätta tills hon bryter självmant, söker upp föraren o provet avslutas. Drevet innehöll mkt korta tappter vilket gjorde det hackigt under långa stunder. En lovande ungtik m ett klangfullt skall som tränger igenom terrängen på ett mkt bra sätt. utvecklingspotential. Hjort 101, Hjort 102
Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 4 = 32 DF: 6 SFK: 125 JL: Mycket bra 
Pris: Ökl, 1 Hjort, 1 Hjort

unsplash