Styrelsen

Östergötlands läns Dreverklubb styrelse 2024

Ordförande

Jörgen Damm

Adress: Gibbehult 1A 590 39 Kisa

Telefon: 0494-10229, 070-519 70 30

Sekreterare

Maria Anspach

Adress: Hagagatan 3 598 73 Gullringen

Email: anspach.maria88@gmail.com

Telefon: 073-041 14 17

Vice Ordförande

Bo Örjestam

Adress: Herrestad Klockargården 1 583 91 Vikingstad

Email: bo.orjestam@tekniskaverken.se

Telefon: 070-316 03 81

Kassör

Örjan Kjell

Adress: Dalagatan 11 595 70 Boxholm

Email: hansen7373@live.se

Telefon: 070-214 66 04

Styrelseledamot

Peter Karlsson

Adress: Kummelby Solbacken 1 595 93 Mjölby

Email: pekarlsson.mjolby@wasadata.net

Telefon: 076-882 02 70

Styrelseledamot

Maria Anspach

Adress: Hagagatan 3 598 73 Gullringen

Email: anspach.maria88@gmail.com

Telefon: 073-041 14 17

Styrelseledamot

Mats Gustavsson

Adress: Sankta Marias väg 243 612 93 Finspång 

Email: 

Telefon: 070-362 02 31

Styrelseledamot

Jens Högberg

Adress: Varpvägen 1 611 57 Nyköping

Email: jenshgberg@gmail.com

Telefon: 070-836 83 48

Styrelseledamot

Örjan Kjell

Adress: Dalagatan 11 595 70 Boxholm

Email: hansen7373@live.se

Telefon: 070-214 66 04

Styrelseledamot

Christer Svensson

Adress: Klosterledsgatan 44 592 32 Vadstena

Email: christer.sv@telia.com

Telefon: 070-671 20 38

Suppleant

Lukas Karlsson

Adress: Hosum Fridhem 1 615 91 Valdemarsvik

Email: volvolukas@hotmail.com

Telefon: 073-652 06 46

Suppleant

Robin Allard

Adress: Sankta Marias väg 136

Email: allard_robin@hotmail.com

Telefon: 073-039 33 27

Suppleant

Mikael Jonsson

Adress: Södra Storängsvägen 64 B 612 43 Finspång

Email: mickejonsson1@telia.com

Telefon: 070-659 85 30

Avelsråd

Peter Karlsson

Adress: Kummelby Solbacken 1 595 93 Mjölby

Email: pekarlsson.mjolby@wasadata.net

Telefon: 076-882 02 70

Suppleant

Sebastian Furubrink

Adress: Ödesjöhult 1 575 99 Bruzaholm 

Email: furan1998@outlook.com

Telefon: 070-547 51 10

Revisorer

Ordninare

Nils Erik Nilsson

Jens Andersson

suppleant Victor Nilsson

Valberedningen

Lennart Karlsson sammankallande

Bengt Mellström

Nils-Erik Nilsson

Webbansvarig

Maria Anspach

IT ansvarig

Sekreterare

Kontaktman SKK

Sekreterare

Utbildningsansvarig

Bo Örjestam

unsplash