Januariprovet-14

Östergötland 2014-01-01-2014-01-31

 

DOVERDALENS ULVEN SE18628/2011 e SEJCH SEUCH Majbergets Kalle S26376/2006 u SEJCH Doverdalens Pepzi S16875/2006 Äg: Borg Mats, Skärblacka 09/01. Domare: Svensson Per. Drev 1. Tar upp rå nästan direkt. Djuret ses en gång med hunden 1 min efter. Drevet går i fina bukter. Drev 2. Hunden söker ut bra i den kuperade terrängen. Tar upp r som den driver med en kortare tappt. Djuret synligt 2 ggr med hunden 1-2 min efter. Drev 3. Hunden gör en bra sökrunda innan den tar upp hjort. Djuret synligt en gång med hunden 1,5 min efter. Djuret buktar mkt bra. Provet avslutas 1515. Pejlförsedd. Rå 96, Rå 103(7), Hjort 70

Ep: 5 - 5(2) / 6 - 5 - 5(1) / 5(3) - 5 / 3 - 4 - 5 = 48 Dpr: I Rå, I Rå, II Hjort, D-cert

DOVERDALENS WILMA SE58234/2012 e Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u Doverdalens Steja S46119/2009 Äg: Magnusson Mats, Finspång 14/01. Domare: Dahlman Stefan. Drev 1. Upptag på räv som hon driver i en halvtimme, släpper o uppsöker föraren. Drev 2. Reser rå som hon driver i vida bukter. Tidvis svårt att följa pga upplega o kuperad terräng. En kortare tappt i slutet av drevet som hon löser bra. Kallaas in på ca 100m. Drev 3. Ett roligare drev som buktar norm. Rå synligt vid tre tillf med tiken ca 1 min efter. Kopplad på löpan vid full tid. Provet avslutas 1437. Pejlförsedd. Räv 32, Rå 97(7), Rå 98(8)

Ep: 3 - 4(1) / 5 - 4 - 5(1) / 4(3) - 5 / 5 - 4 - 5 = 44 Dpr: I Rå, I Rå

HÄRKILAS JACKIE III SE47732/2010 e SEJCH SEUCH Majbergets Kalle S26376/2006 u J Härkilas Lambi Iv S56885/2006 Äg: Leyendecker Skymnevik Louise, Söderköping 20/01. Domare: Hedekäll Britta. Drev 1. Väcker i en dunge o ut kommer en hare, ett rådjur o hunden. Tiken tvärvänder o går in i dungen o fortsätter jobba. Ser haren komma efter vägen o där får tiken problem. Kommer så småningom på avhoppet o fortsätter driva. Får till slut en tappt som hon inte reder ut o återkommer till föraren. Drev 2. Tar upp rå som buktar fint i en tätning innan det drar iväg. När vi är i kapp har tiken lagt av o är på tillbakagång. Rå avspårat i snön. Drev 3. Tar upp två rådjur som till en början buktar fint innan de drar över ett stort gärde. Tiken bryter o går tillbaka. Blåses in drev 2 o 3. Tiken ter sig nöjd för dagen o föraren väljer att avsluta provet. Provet avslutas 1400. Pejlförsedd. Hare 28(18), Rå 64, Rå 33(7)

Ep: 4 - 4(1) / 4 - 5 - 4(2) / 4(3) - 5 / 4 - 4 - 4 = 42 Dpr: II Rå

DOVERDALENS WALLE SE58231/2012 e Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u Doverdalens Steja S46119/2009 Äg: Storm David , Horn 24/01. Domare: Nilsson Nils-erik. Hunden har två prisvärda drev under dagen. Rå synligt i samtl drev. Har ett bra drevsätt som gör att drevdjuren buktar trångt. I sista drevet lägger hunden av o söker upp föraren. I första släppet blåser föraren in hunden o kopplar. En trevlig unghund som behöver mer erfarenhet för bättre drevsäkerhet o tapptarb. Mkt bra kondition/jaktduglighet för att orka en hel jaktdag. Provet avslutas 1415. Pejlförsedd. Rå 61(44), Rå 45

Ep: 4 - 4(2) / 3 - 4 - 3(2) / 4(3) - 4 / 4 - 4 - 5 = 39 Dpr: II Rå, III Rå

BRÅNSHULTS THORSTEN SE49254/2012 e J SEVCH Lillebror S36655/2007 u Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Karlsson Jimmy, Motala 29/01. Domare: Jacobsson Mikael. Drev 1. Upptag på hare som buktar bra i skogsterräng. Haren synlig 2 ggr med hunden 2-5min efter. Har 2 noterbara tappter som löses bra. Driver förtjänstfullt till full tid o visslas in. Drev 2. Släpps på harspår, häftigt upptag. Haren synlig med hunden en min efter. Får en tappt som löses, buktar bra i plantering. Får en dötappt o föraren väljer att koppla. Hunden har sedan 2 rådjursdrev där han lägger av självmant trots bra kontakt m drevdjuren. Egen återgång i båda dreven. Provet avslutas 1410. Pejlförsedd. Hare 90(25), Hare 61(16), Rå 11, Rå 12

Ep: 5 - 6(2) / 5 - 5 - 5(2) / 4(3) - 5 / 4 - 4 - 5 = 48 Dpr: I Hare, II Hare

VÄTTERVINDENS PÄRLA SE38275/2012 e J Bruzadalens Cesar S14976/2008 u Vättervindens Stina S58750/2009 Äg: Karlsson Stig O Gun-britt, Borghamn 30/01. Domare: Jacobsson Mikael. Tiken söker ut bra under dagen men finner inga slag o upptag uteblir. Det snöade på morgonen men även viltfattiga marker för dagen. Provet avslutas 1400. Pejlförsedd.

Ep: 4 - 0 / 0 - 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 - 0 = 4 Dpr: 0:a

JWW-08 SEUCH STJÄRNSKOGENS FILIPPA III S50109/2007 e NOJCH NOUCH SEJCH SEUCH Simson N11464/04 u J Härkilas Figgie I S21740/2002B Äg: Hedekäll H O Widèn-hedekäll A, Linköping 29/01. Domare: Petersson Magnus. Tiken har under dagen 3 korta, ej prisvärda drev på synliga harar. Den första reser hon själv, dom andra stäts upp av domarlaget. Under hela dagen är det ymnigt snöfall o hård blåst. Tiken är för dagen rådjursren. Provet avslutas 1315. Pejlförsedd. Hare 8, Hare 17, Hare 13

Ep: 4 - 3(2) / 0 - 0 - 0 / 0 - 0 / 3 - 0 - 0 = 10 Dpr: 0:a

BAKKESKOGEN´S ORYX NO36878/12 e Pivo N26505/08 u NOUCH NOJCH SEJCH SEUCH Tanja N10830/05 Äg: Gjems Knut-arne 30/01. Domare: Damm Jörgen. Hunden har under dagen 3 drev som samtl går till pris. Hjort avspårat i samtl drev. Hunden är kopplad eller inkallad på drev. En utomord drevsäker hund med utm jaktlust o kondition. Provet avslutas 1416. Pejlförsedd. Hjort 92, Hjort 118, Hjort 94

Ep: 4 - 5(3) / 6 - 5 - 6(2) / 5(3) - 5 / 3 - 4 - 6 = 49 Dpr: I Hjort, I Hjort, I Hjort, D-cert

unsplash