Karl-Johan&Sven VP

Karl-Johan Andersson & Sven Johanssons Vandringspris

Bestämmelser för Karl-Johan Andersson och

Sven Johanssons vandringspris

Uppsatt pris                 

Priset är uppsatt 2004-02-01 och består av en tenntallrik.

Startberättigade

Samtliga Drevrar tillhörande medlemmar i Östergötlands Dreverklubb.                

Regler                        

Priset avser endast meriter på hare under innevarande provår. För att priset skall utdelas krävs minst första pris på hare. Hund som har flera harpriser vid samma provtillfälle prioriteras.

Som grund för bedömningen skall följande normordning gälla:

Första pris på hare erövrade med minst 90 minuters drevtid. Har flera hundar första pris med minst 90 minuters drevtid skall hundarna särskiljas enligt den ordning som presenteras nedan.

Andrapris på hare som är byggbara till förstapris. SDK:s poängtabell skall användas vid framräkningen.

Vandringspriset tillfaller för alltid den ägare som erhållit 3 inteckningar. Hundens och ägarens namn skall genom klubbens bekostnad och försorg ingraveras på silverbägaren.

För att särskilja nominerade hundar gäller följande ordning:

I första hand skall priset tillfalla den hund som har ytterligare prisvärda hardrev.

I andra hand till den hund som har minsta antal tapptminuter.

-        I tredje hand högsta poäng i delmomentet skall

I fjärde hand den hund som har högsta egenskapspoängen i delmomentet drevsäkerhet.

Jury

Östergötlands Dreverklubbs styrelse samt donatorn eller den han förordar.

Utdelning av vandringspriset:

Priset utdelas i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmöte.

Östergötland 2004-02-01                                              

Karl-Johan Andersson och Sven Johansson

unsplash