Östergötlands län Dreverklubb Vandringspris

Östergötlands Dreverklubbs vandringspris till bästa Allroundhund tenntallriken

 

Startberättigade        

Samtliga dreverhundar, tillhöriga medlemmar i Östergötlands Dreverklubb som tilldelats minst fyra egenskapspoäng i momenten lydnad och samarbete.

 

Regler                        

Vandringspriset skall tilldelas den ägare vars hund erövrat priser enligt följande

- Priser på olika djurslag samma provdag skall väga tyngst.

- Därefter priser erövrade under två olika prov.

- Slutligen priser erövrade på tre eller flera prov.

 

Poängen beräknas endast på hunds bästa prestation under året. Varje djurslag ingående i priset får endast räknas en gång per provtillfälle. Poängtabellen nedan skall användas.

                     

Varje hund som skall tillgodoräkna sig starter utanför egen klubbs verksamhetsområde skall hundägare meddela vilka priser hunden               erövrat och vilka prov den deltagit i.

Detta skall ske senast en vecka efter årsskiftet till sekreteraren i Östergötlands Dreverklubb.

 

Priset är ständigt vandrande.

                     

Jury                           

Östergötlands Dreverklubbs styrelse, där ordföranden har utslagsröst

 

Gravering av priset

Ingravering skall ske genom ÖDK:s försorg.

 

Utdelning av priset

Vandringspriset utdelas i samband med ÖDK:S årsmöte.

 

 

Poängtabell:

 

Djurslag

Pris

 

Tilläggspoäng för olika djurslag och priser vid samma provtillfälle (provdag).

I

II 

Hare

15 p

10 p

 

Tre djurslag

20 p

Räv

12 p

8 p

 

Två förstapris

15 p

Rådjur

9 p

6 p

 

Ett första och ett andrapris

10 p

Hjort

9 p

6 p

 

Två andrapris

8 p

 

Djurslagskombinationer med som innehåller 3:or ger inga prispoäng för 3:an men är godkända för  erövringen av priset

 

Östergötlands DK

Styrelsen