Östergötlands Taxklubbs Vandringspris

Bestämmelser för Östergötlands Taxklubbs vandringspris

 

 

Uppsatt pris                 

Priset är uppsatt under 50-årsjubileet 2004-06-19 och består av en tenntallrik.

 

Berättigade                  

Samtliga hundar som under provåret startar på Östergötlands DK:s drevprov.

 

Regler                          

För inteckning i priset krävs minst 1:a pris på hjort samt lägst 4 ep i delmomenten samarbete och lydnad

                                     

Vid poängberäkning skall SDK:s tabell för Drever-SM användas.

                                     

Vandringspriset erövras efter tre inteckningar av samma hund.

 

Jury                              

Juryn skall bestå av Östergötlands DK:s styrelse.

 

Gravering av priset      

Ombesörjes av Östergötlands DK. Endast hundens namn och registreringsnummer skall graveras.

 

 

Utdelning av vandringspriset                 

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmötesfest.

 

 

 

Östergötlands DK

Styrelsen